A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ (Mt 6,5-6)

Ako veriaci máme neobmedzenú možnosť stretnúť Krista. Kedykoľvek a kdekoľvek, za akýchkoľvek okolností. Jeho prítomnosť nie je obmedzená na žiadny konkrétny priestor či čas.

Napriek tomu túto skutočnosť často žalostne zanedbávame.

Dnes sa preto zamerajme na modlitebný čas strávený v našej „komôrke“. V našom srdci. Vyhraďme si dnes aspoň 20 minút na čas strávený v tichu.

Pozvime do tejto chvíle Krista a buďme s Ním. Len tak. Nechajme sa premieňať Jeho láskou, ktorou nás zahŕňa, prosme ho, aby nás posilnil pred vstupom do nového týždňa. Aby nás naplnil pokojom. Sprístupnime sa bez zbytočnej záplavy slov, aby Duch konal v nás to, čo sám chce.