poznávaj Božie spravodlivé ustanovenia, vytrvaj v úlohe, ktorá ti je určená, a (buď stály) v modlitbe k najvyššiemu Bohu!“ (Sir 17,24)

Nastal čas obhliadnuť sa za naším pôstnym predsavzatím.

Ako sa nám v ňom darí? Usilujeme sa ho dodržiavať alebo sme už rezignovali?

Približuje nás naša snaha a sebazaprenie k Bohu?

Áno? Pokračujme a vytrvajme, odovzdávajme to Pánu Bohu.

Nie? Uvažujme, prečo je tomu tak.