Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. Eliáš bol krehký človek ako my a keď sa naliehavo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoj plod.“ (Jak 5,16-18)

Dobrota nášho nebeského Otca je tak veľká, že aj krehký človek s množstvom nesprávnych rozhodnutí, nedostatkov či hriechov môže vyprosiť mnoho milostí a požehnania.

Dnes vstúpme do tzv. príhovornej modlitby za druhých ľudí. Či už je to naša rodina, naši blízki alebo ľudia, o ktorých vieme, že potrebujú pomoc. Venujme dnes 10 minút modlitbe za druhých ľudí.

Dávajme si pozor, aby sme sa modlili za reálne potreby a dobro druhých ľudí, nie za naše ľudské projekcie a predstavy (aby sa niekto správal podľa našich predstáv a pod.).