Dobrá je modlitba s pôstom a milosrdenstvo so spravodlivosťou. Lepšie je mať málo, ale spravodlivo, ako veľa, a zločinne. Lepšie je konať skutky milosrdenstva ako kopiť zlaté poklady.“ (Tob 12,8)

Dôležitejšie ako sa spoliehať na svetské istoty, je zhromažďovať si poklady v nebi.

Ako nadobúdam svoj majetok? Ako s ním šafárim?

Viem sa podeliť o pozemské dobrá, ktorých sa mi dostáva?

Dnes sa zamyslime nad tým, ako spravujeme svoje financie. Ak chceme ako kresťania vstupovať do Božieho kráľovstva v každej oblasti nášho života, potrebujeme hľadať múdrosť aj v správe majetku.