Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery. On namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupou a sedí po pravici Božieho trónu.“ (Hebr 12,1-2)

Kristus na seba vzal ťarchu našich pádov a bol ukrižovaný za naše hriechy.

Týranie, ponižovanie, pľúvance do tváre, pády pod krížom… Vytrpel toho mnoho.

Dnes si vyhraďme aspoň 15 minút na tiché kontemplovanie, rozjímanie Kristovho kríža.

Môžeme si sadnúť či pokľaknúť pred krížom/obrazom kríža a nechať sa ním premieňať. Nechajme prehovoriť Kristov kríž do nášho života, do situácie, ktorú práve prežívame.