Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ (Jn 14,6)

Človek neustále počas života niečo hľadá. Šťastie, nádej, radosť, pokoj, uspokojenie, slávu, uznanie… A keď to mnohokrát získa, zistí, že mu stále niečo chýba.

Srdce človeka je ako obrovský kráter o veľkosti Boha. Čokoľvek iné doň vložíme, nestačí to. „Nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe,“ priznáva sv. Augustín vo svojich Vyznaniach.

Kristus je tou cestou, ktorá nás privedie k podstate nášho života. Jedným z najlepších spôsobov, ako Ho možno spoznávať je SVÄTÉ PÍSMO.

Dnes si vyhraď aspoň 15 minút na čítanie a rozjímanie nad Evanjeliom.

Nezabúdaj, že cieľom nie je prečítať čo najviac veršov či kapitol, ale stretnúť sa s Kristom, ktorý sa nám sám dáva a ponúka v Slove.