Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ.“ (Ž 51,8)

Pán Boh má pre nás množstvo odpovedí na otázky, ktoré si kladieme.

Potrebujeme Mu však načúvať.

Do dnešného dňa vstúpme ako priami spolupracovníci Boha. Ako Jeho ruky a Jeho nohy v tomto svete.

Pýtajme si počas dňa v krátkych, no intenzívnych modlitbách Jeho usmernenia a vnuknutia, aby sme v múdrosti rozhodovali a konali v každom jednom okamihu.