Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.“ (Jer 29,11)

V Svätom Písme máme obrovské množstvo prisľúbení o dobrote a starostlivosti Boha Otca.

Napriek tomu, že s nimi prichádzame pravidelne do styku v liturgii či počas osobnej modlitby so Svätým Písmom, mnohokrát akoby sme voči nim obrnili svoje vnútro, svoje srdce.

A v ňom tak majú možnosť vyklíčiť myšlienky strachu, nepokoja, obáv a zacykleného negatívneho myslenia. Akoby Boh v našich životoch vôbec nebol, akoby sa nestaral.

Dnes sa modlime na tento úmysel. Aby sme sa v našich životoch viac zameriavali na realitu Božej prítomnosti a dobroty a nehľadali sme neustále dôvod pre obavy a sťažovanie sa.