Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.“ (Mt 11,29)

Podľa odhadov rôznych štúdií povie človek zhruba 5000 – 7000 slov denne. Samozrejme, záleží na tom, čomu sa počas dňa venuje a aká je jeho osobnosť.

Dnes si teda zrátajme počet slov, ktoré vyslovíme.

Ale nie… 🙂 Dnes sa zamyslime nad tým, čo všetko vypúšťame z našich úst do sveta. Uvedomujme si každé jedno slovo, každú jednu myšlienku.

Je to v súlade s tým, čomu, resp. komu veríme a skrze krst aj patríme?

Skúsme dnes rozprávať len to, čo je potrebné povedať a čo je budujúce. Zamerajme sa na kvalitu, nie kvantitu.