Veď Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.“ (Rim 14,17)

Pán Boh nás deň čo deň požehnáva aj pozemskými dobrami. Medzi nich patria aj potraviny. Pôst nás učí oslobodzovať sa od týchto svetských dobier a upriamiť zrak a pozornosť na to, čo je dôležitejšie.

Ak nám to náš zdravotný stav umožňuje, zrieknime sa dnes jedného jedla – dobrovoľne teda vynechajme raňajky, obed alebo večeru. Aby však nešlo len o bezduché zrieknutie sa jedla; čas, ktorý by sme strávili prípravou/konzumáciou jedla, venujme Bohu tak, aby sa stal posilou pre našu dušu.

Pomodlime sa, ponorme sa do čítania Svätého Písma, prečítajme si hodnotnú knihu alebo dobrým skutkom potešme našich blízkych.