Kým ešte hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať.“ On však odvetil tomu, čo mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“ Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach je môj brat i sestra i matka.“ (Mt 12,46-50)

Žijeme život podľa Božej vôle? Alebo výhradnú pozornosť v našom živote majú len naše túžby a predstavy?

Dnes vzývajme Ducha Svätého a prosme Ho, aby osvetlil našu modlitbu, v ktorej v pravde skumajme nase vnutro, pohnutky.

V ktorých oblastiach sa pevne držíme svojich plánov a predstáv bez toho, aby sme v nich hľadali Božiu vôľu? Je to naša práca, budúcnosť, financie, vzťahy..? Skúmajme to a zároveň tieto oblasti odovzdávajme v dôvere do Božích rúk.