Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou.“ (Lk 1,28)

Panna Mária je pre celú Cirkev vzorom odovzdanosti a oddanosti do Božích rúk. Celý svoj život podriadila Božej vôli.

Žila vo veľkej pokore a skromnosti.

Dnes si vyhraďme čas na modlitbu ruženca. Pokiaľ to je možné, pozvime do spoločnej modlitby celú rodinu.

„Ruženec je mocná zbraň, ktorá zaháňa démonov na útek, zachováva celistvosť života, ľahšie získava čnosti a, jedným slovom, dosahuje skutočný mier medzi ľuďmi.“ (pápež Pius XI.)