Verný priateľ je ako mocná pevnosť, kto takého nájde, nájde si poklad. Verného priateľa nemožno kúpiť a hodnota jeho vernosti sa nedá vyvážiť zlatom a striebrom. Verný priateľ je akoby liek nesmrteľného života a tí, ktorí sa boja Pána, nájdu ho.“ (Sir 6,14-16)

Aktuálna situácia na Slovensku (a vo svete) mnohých z nás odtrhla od blízkeho kontaktu s našimi najbližšími priateľmi.

Priateľstvá je potrebné budovať a udržiavať, inak začnú vädnúť a ochabovať.

Dnes preto potešme jedného z našich priateľov a kontaktujme ho, zavolajme si s ním.

Odporúčame uprednostniť komunikáciu prostredníctvom telefónu či videohovoru, nie chatu. V medziľudských vzťahoch zohráva veľkú rolu počuť tón či melódiu hlasu, vidieť mimiku, gestiku…

Počas chvíľky našej každodennej modlitby si skúsme konkrétne spomenúť na našich priateľov a pomodlime sa za nich.