V Pánovi sa bude chváliť moja duša; nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. Velebte so mnou Pána a oslavujme jeho meno spoločne. Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. Na neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou. Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal a vyslobodil ho zo všetkých tiesní.“ (Ž 34,3-7)

Pred akou výzvou dnes stojíme? Čo nás v dnešnom dni či novom týždni čaká?

Bohu záleží na každej jednej maličkosti, na každom jednom okamihu nášho života.

Chce nás požehnávať, nedovolí, aby sa naša tvár červenela hanbou, vyslobodzuje nás zo všetkých tiesní, úzkostí, pomáha nám v problémoch či náročných situáciách.

Rozpovedzme Mu o tom, no neostaňme len pri tom. Učme sa Bohu predostierať naše myšlienky a túžby. Ako by mala daná udalosť dopadnúť? Ako by sa mal ten problém vyriešiť?

Nezabudnime však, že sa nemáme upínať len na naše riešenie a predstavy, ale hľadať predovšetkým Boží pohľad a riešenia.