A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.“ (Gn 1,27)

My všetci sme boli stvorení na Boží obraz.

Boh je láska. Boh je dokonalosť.

A my sme stvorení na Jeho obraz. Máme možnosť sa mu stále viac a viac pripodobňovať.

Dnes sa zamyslime nad tým, aké schopnosti, dobré vlastnosti máme, ktoré poukazujú na Boha v našom vnútri. Pomenujme aspoň 10 našich dobrých vlastností a schopností.

Nepadnime do klamstva ani falošnej pokory, že dobré vlastnosti či zručnosti „nemáme“. Ak ich pomenovať nevieme, pozvime Ducha Svätého a prosme ho, aby nám otvoril oči a dal nám ich spoznať.