Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu, lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.“ (Jak 1,19-21)

Počas dňa zvádzame stovky súbojov o našu myseľ a čistotu srdca. Ruku na srdce, mnohokrát v týchto bojoch ťaháme za kratší koniec…

V Jakubovom liste čítame, že „človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom.“ Hnev mnohokrát spôsobuje, že nie sme v danej situácii schopní vidieť Božiu dobrotu či konanie. Zaslepuje naše oči.

Dnešný deň sa tak snažme byť pomalými do hnevu. Ak nás niečo alebo niekto „vytočí“, pomôžme si tzv. strelnou modlitbou a v tichosti prosme Boha o milosť správnej reakcie a naplnenie pokojom.

Odporúčame do tohto dnešného predsavzatia pozvať aj Pána Boha a poprosiť Ho o pomoc