Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť neprijímali nadarmo. Veď hovorí: „V milostivom čase som ťa vyslyšal a v deň spásy som ti pomohol.“ Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!“ (2Kor 6,1-2)

Dnes si vyhraďme niekoľko minút čas, odložme všetko nabok a zamyslime sa:

Predstavme si, že o minútu by sme sa mali ocitnúť na „poslednom súde“. Priamo pred tvárou Boha.

Čo to v nás spôsobuje?

Je to azda strach? Nepokoj? Hanba? Neistota? Radosť? Ľútosť?

Čo pri tej myšlienke zažívame? Čo to v nás spôsobuje?

Čo potrebujeme v našom živote zmeniť, aby to bolo lepšie?

Modlime sa a pýtajme si od Pána milosť vidieť svoj život a ovocie, ktoré v ňom prinášame, v pravde.