Milosrdenstvo Pánovo chcem hlásať, Pánovu chvályhodnosť, pre všetko, čo nám Pán urobil, pre veľkú dobrotu k domu Izraela, čo im preukázal vo svojom zľutovaní a v množstve svojej milosti.“ (Iz 63,7)

Retrospektívne sa dnes obhliadnime za uplynulým týždňom.

Vyberme si aspoň 5 udalostí, vecí, ktoré nás počas týždňa potešili.

Osobitne, konkrétne za každú jednu z nich ďakujme a chváľme Boha Otca.

Môžeme tak urobiť prostredníctvom Žalmov či duchovných piesn