Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko;
ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky:
či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú ti známe.
Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.
Obklopuješ ma spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju ruku.
Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť; je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť.
Kam môžem ujsť pred tvojím duchom a kam utiecť pred tvojou tvárou?
Ak vystúpim na nebesia, ty si tam; ak zostúpim do podsvetia, aj tam si.
I keby som si pripäl krídla zorničky a ocitol sa na najvzdialenejšom mori,
ešte aj tam ma tvoja ruka povedie a podchytí ma tvoja pravica.
Keby som si povedal: „Azda ma tma ukryje a namiesto svetla ma zahalí noc,“
pre teba ani tmy tmavé nebudú a noc sa rozjasní ako deň. Tebe je tma ako svetlo.
Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky.
Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.
Moje údy neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v hlbinách zeme.
Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený, a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni, len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil.
Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet aký je obrovský.
Keby som ich všetky chcel porátať, je ich viac ako zŕn piesku; a keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri tebe.
Kiež by si, Bože, zabil hriešnikov; vzdiaľte sa odo mňa, muži krvilační.
Oni zlomyseľne hovoria o tebe, márnivo sa dvíhajú nad teba.
Či nemám mať v nenávisti tých, čo nenávidia teba, Pane, a s odporom sa odvracať od tých, čo povstávajú proti tebe?
Skrz-naskrz ich nenávidím, stali sa mi nepriateľmi.
Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce; skúmaj ma a všímaj si moje cesty.
Pozri, či nejdem bludnou cestou, a veď ma po ceste k večnosti.
“  (Ž 139)

Boh Otec nás stvoril ako veľmi dobrých. Bez ohľadu na naše pády a nedostatky, vždy nás miluje rovnako.Neexistuje nič, čo by sme dokázali urobiť pre to, aby nás Boh miloval viac alebo nás miloval menej.

On miluje stále v plnosti. Pretože je LÁSKA.
Z Lásky a pre lásku sme boli stvorení.

Prežime dnešný deň s týmto vedomím. Pripomínajme si to zakaždým – či sa nám už dnes bude alebo nebude dariť. V pravidelných intervaloch si pripomínajme, že patríme Bohu, ktorý nás zahŕňa svojou láskou a milosťou. A nik nám to nemôže vziať – iba ak my sami sebaobviňovaním a nedôverou v Jeho milosrdenstvo.