Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ (Mt 6,2-4)

Kristus vo svojom vyučovaní v Evanjeliu podľa Matúša poúča, ako by sme mali pristupovať k almužne. Ak čítame pozorne, všimneme si, že nepolemizuje o tom či almužnu dávať alebo nie. Hovorí priamo o tom, ako ju máme dávať. V skrytosti a s pokorou.

Neoddeliteľnou súčasťou pôstu je aj almužna.
Dnes sa zamyslime nad tým, koho môžeme podporiť naším hmotným darom.
Nejde pritom o veľkosť daru, ide o úmysel – stačí si spomenúť na chudobnú vdovu, ktorá do pokladnice vhodila minimum (Mk 12,41-44).

Dnes Vás pozývame k finančnému daru v ľubovoľnej hodnote. Môžete podporiť nejaký projekt, charitu alebo našu farnosť 🙂