A predsa ty si svätý, ty tróniš na chválach Izraela.“ (Ž 22,4)

„Chvála je forma modlitby, ktorá najbezprostrednejšie uznáva, že Boh je Boh. Ospevuje Ho pre Neho samého, pretože On je ešte viac, než za to, čo koná. Prostredníctvom chvály sa Duch Svätý spája s našim duchom, aby dosviedčal, že sme Božie deti. Vydáva svedectvo v prospech jednorodeného Syna, v ktorom sme adoptovaní za synov a skrze ktorého oslavujeme Otca. Chvála spája ostatné formy modlitby a povznáša ich k tomu, ktorý je ich prameňom a cieľom, k jedinému Bohu Otcovi, od ktorého je všetko a my sme pre Neho.“ (Katechizmus Katolíckej Cirkvi 2639)

Dnes sa zamerajme na modlitbu chvály a uctievania Pána Boha.

Chváľme ho za všetky dobrodenia, ktorých sa nám dostáva a hlavne – za Jeho podstatu, lásku, ktorou nás zahŕňa a z ktorej nás stvoril.