A som si istý, že ani smrť ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“ (Rim 8,38-39)

Dnes sa zastavme.

Snažme upokojiť našu myseľ a srdce, nehľadieť dopredu, do budúcnosti ani dozadu, do minulosti.

Zamerajme sa na konkrétnu chvíľu.

Tešme sa z toho, čo aktuálne máme, všetky dobrá, ktorými sme obklopení.

Vychutnajme si dobrú kávu, čaj či chutné jedlo so zameraním na prítomnú chvíľu. Alebo sa jednoducho s plnou pozornosťou venujme našim blízkym, rodine, deťom či Bohu v modlitbe.