Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla.“ (Pt 2,9)

To, že čítame tento mail znamená, že sme sa zobudili do nového dňa. (prekvapujúce, že? 🙂 )

Dnešný deň je milosť od Boha.

Zobudiť sa nie je samozrejmosť, no ak sme dnes vstali z postele, sme povolaní k tomu, aby sme dnešný deň prežili zodpovedne.

Zodpovedne k poslaniu, ktoré máme. Každý z nás je manželom/manželkou, synom/dcérou, študentom/zamestnancom – a hlavne kresťanom.

Každý z nás má na tejto zemi skrze Božiu milosť nenahraditeľné miesto a poslanie.

Uvedomujme si počas dnešného dňa tento náš vplyv a dopad nášho správania na naše okolie. Sme ľud, ktorý má zvestovať slávne skutky toho, ktorý nás z tmy povolal do svetla.

Podriaďme tomuto povolaniu dnešný deň – naše myšlienky, konanie, správanie, slová, náš prístup k životu a k dnešnému dňu.

Nejde o „ďalší utorok“, jeden z mnohých. Ide o výnimočný deň, ktorého posolstvom po prebudení pre nás je aj to, že Pán Boh s nami ráta.