A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28,20b)

Pán Boh je prítomný v každej jednej chvíli.

Bez ohľadu na to či si to uvedomujeme alebo nie.

Požehnáva nás, stará sa o nás, pomáha nám, vedie nás. Posiela svojho Ducha, aby sme v Jeho moci a sile vnášali kúsok neba do každej jednej našej činnosti.

Potrebuje ale našu ochotu a predovšetkým vedomie toho, že je pripravený konať.

Dnes sa tak snažme hľadať Boha v každom jednom okamihu dňa. Hľadajme Ho v našej práci, povinnostiach, rodine, okoloidúcich, oddychu, v stíšení sa, v Svätom Písme, vo všetkom.