Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou!„“ (Mt 26,38)

Ježiš počas svojho života zažíval množstvo emócií.

Zaplakal nad smrťou Lazára (Jn 11,35), prejavoval radosť (Jn 11,15), v Getsemanoch prežíval úzkosť (Mt 26,38)…

Dnes, keď budeme rozjímať s Kristom v Getsemanskej záhrade, uvedomme si, že Ježiš nám ide príkladom aj v prežívaní emócií, nie v ich potláčaní.

Ak chceme žiť zrelý kresťanský život, potrebujeme s nimi vedieť pracovať a neuhášať ich.

Okrem odporúčania zotrvať v tichu a bdieť s Kristom v Getsemanoch pozývame dnes aj k reflexii svojich emócií. Ako sa cítime? Čo prežívame? Povedzme o tom Bohu.