A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.“ (1Jn 4,9-10)

Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda.“ (1Jn 1,8)

Kristus zomiera na kríži za nás, za naše hriechy.

Máme toľko hriechov, že o nich strácame prehľad.

Dnes sa zastavme a spytujme si svedomie. Obhliadnime sa za uplynulými týždňami, mesiacmi, rokmi, naším životom. Môžeme si spytovať svedomie ako keby sme sa pripravovali na generálnu spoveď (teda naše hriechy, pády počas celého nášho života).

Následne strávme čas pred krížom. Zložme pred neho všetky naše nedostatky a kontemplujme Kristov kríž. Hľadajme v ňom odpoveď na naše hriechy.