Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha.“ (Jn 19,30)

Je dokonané, povedal Ježiš na kríži.

Čo to pre nás znamená?

Dodáva to nádej nášmu životu? Mení to náš postoj k Bohu, životu, ľuďom, hriechu…?

Malo by.

Dnes v modlitbe vzývajme Ducha Svätého a spoločne s ním skúmajme naše vnútro, pýtajme sa: „Ktorú vec KONKRÉTNE v mojom živote zmením skrz posolstvo Veľkej noci?“