Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!“ (Kol 3,1)

„Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ pýtali sa ženy, keď šli pomazať Ježišove telo.

A kameň bol už odvalený.

Vďaka Ježišovej obete na kríži sme získali „bezbariérový“ prístup k Bohu.

Nič nám nebráni prísť k Nemu, čerpať z prameňov spásy, pokoja, radosti.

Napriek tomu nami mnohokrát lomcuje strach, nepokoj, beznádej…

Vpustime ho do svojho života?

Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, aleluja!