Neviete že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch?“ (1Kor 3,16)

Dnešný deň, nedeľu, by sme mali zasvätiť Bohu.

Ako?

Keď Boh stvoril človeka, povedal, že je to veľmi dobré.
Keď Boh stvoril Teba, povedal, že je to veľmi dobré.

Náš život je dar a je našou zodpovednosťou, aby sme ho v múdrosti spravovali.

Je našou úlohou posväcovať aj seba, Boží chrám. Je potrebné zveľaďovať nielen nášho ducha, ale aj telo a dušu.

Dnes sa tak zamerajme na oddych. Večer sa odpútajme od žiary televízorov či iných obrazoviek a choďme skôr spať; počas dňa si nájdime priestor na prechádzku v prírode.

Poďakujme v modlitbe Bohu za dar života a výnimočnú výsadu, že do nás vložil svojho Ducha.