„Kvôli Pánovi sa podriaďujte každej ľudskej ustanovizni: či už kráľovi ako najvyššiemu, alebo miestodržiteľom ako tým, ktorých on posiela trestať zločincov a chváliť dobrých. Lebo to je Božia vôľa, aby ste robili dobre, a tak umlčali nevedomosť nerozumných ľudí, ako slobodní, ale nie takí, čo slobodu majú za prikrývku zloby, ale ako Boží služobníci Všetkých si ctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si vážte. Sluhovia, podriaďujte sa so všetkou bázňou pánom a nielen dobrým a miernym, ale aj zlým.“ (1Pt 2,13-18)

Každý z nás bol zasadený do istého prostredia, práce, školy, rodiny.

V každej z týchto oblastí sa nevyhneme chvíľam, kedy potrebujeme kráčať v poslušnosti autoritám.

Bez ohľadu na to či ide o „dobrého a mierneho“ šéfa/kolegu/rodiča alebo zlého.

Dnes v rámci sebazaprenia pozývame k vykročeniu o jeden stupienok vyššie. K poslušnosti pridajme niečo naviac.

Či už spravíme v práci o jednu maličkú úlohu navyše, alebo si svedomito splníme úlohy, pôjdeme o pár desiatok minút neskôr spať, aby sme mohli byť viac prítomní v rodine alebo sa zhostíme nezvyčajnej roly (nezvykneme variť a uvaríme…) – nech túto činnosť sprevádza tichá modlitba za ľudí, pre ktorých to robíme.