Sobotný deň (19.6.2021) sa niesol v duchu spoločne strávených chvíľ birmovancov, animátorov a kňazov našej farnosti. Tento čas priniesol oživenie, po dlhšej dobe uzavretia sa do seba, pre mladých, ktorí sa aktívne zapojili do pripraveného programu.

Plán bol odštartovať akciu o 11:00, ale keďže poznáme typickú ľudskú dochvíľnosť na kolektívnych stretnutiach, začali sme s istým meškaním, ale predovšetkým s modlitbou vedenou naším farským administrátorom – o. Pavlom. Nasledovalo rozdelenie birmovancov do skupín, v ktorých sa museli najprv bližšie spoznať, aby pri súťažiach, resp. aktivitách dokázali vzájomne lepšie kooperovať.

Organizované aktivity boli v réžii animátorov, ktorým patrí veľká vďaka za ich nápaditosť, vôľu a snahu zabezpečiť príjemný čas pre mladých. Z programu môžeme spomenúť pohybové aktivity, ktoré ukázali fyzickú zdatnosť, vytrvalosť a schopnosť spolupráce v skupinkách, no opomenúť by sme nemali ani činnosti zamerané na zručnosť či vynaliezavosť.

Nezabúdame ani na výborný obed – guľáš, ktorý nasýtil naše žalúdky. Posilnení sme sa poobede postupne mohli presunúť k ďalšiemu bodu programu – k diskusii s kňazmi. Birmovanci mali v priebehu dňa umožnené spísať rôzne otázky, ktoré by sa radi opýtali či už kaplána Lukáša, Michala, Jozefa alebo o. Pavla. Všetky kladené otázky boli otvorene zodpovedané, uspokojili prirodzenú zvedavosť a v neposlednom rade posilnili vzťah našich mladých a našich duchovných otcov, ktorí celodenne participovali na tejto akcii a rovnako ju umožnili. Zavŕšením bolo požehnanie z rúk pána kaplána Lukáša (a samozrejme upratovanie po sebe 😊).

Veríme, že tento spoločný čas bol obohatením pre všetkých zúčastnených a blížiaca sa sviatosť birmovania bude svedomitým vykročením do ďalšej etapy života našich mladých!

Tamara