Vo štvrtok 8.6.2023 sa aj v našej farnosti slávil prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Záver poobednej svätej omše vyvrcholil Eucharistickou procesiou okolo farského kostola – so zastaveniami pri štyroch „oltárikoch“. Bola tak vzdaná úcta Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína v Oltárnej sviatosti. Ani daždivé počasie ľudí neodradilo, aby v tento deň spoločne vyjadrili vieru v živého Krista a oslávili dar Eucharistie.

« z 2 »