Primície nášho rodáka Jaroslava Grockého budú 16.06.2024 o 10:30 vo farskom kostole. O 9:30 bude modlitba slávnostného ruženca. Ak by chcel niekto prispieť chutným zákuskom na spoločné pohostenie po omši, koláče môžete prinášať do Pastoračného centra v sobotu 15.06.2024 od 16:00 do 18:00. Ďakujeme za pomoc.