Posledná júnová sobota a nedeľa sa niesla v znamení kňazskej vysviacky a primícií nášho rodáka Jozefa Peržeľa, saleziána Dona Bosca /SDB/. Sviatosť kňazstva prijal  diakon Jozef Peržeľ, SDB v sobotu 24. júna 2023 z rúk otca biskupa Mons. Vladimíra Feketeho, SDB. Spolu s našim rodákom bol vysvätený aj jeho spolubrat M. Podstavek, SDB, rodák zo Žiliny. Vysviacka sa konala v Kostole sv. Jána Bosca u saleziánov v Prešove, za účasti diecéznych kňazov, kňazov SDB a veriacich.

   Primičnú sv. omšu slúžil a novokňazské požehnanie nám udelil náš novokňaz v nedeľu, 25. júna 2023 v Kostole Krista Kráľa Prešov – Sekčov.

   V modlitbách vyprosujeme našim novokňazom hojnosť Božích milostí, odvahu, rast, vytrvalosť a vernosť v povolaní. V tejto náročnej dobe, ktorá súvisí so stavom spoločnosti, ktorá sa tvári že si vystačí sama, že nepotrebuje Boha a teda ani kňazov, je to o to potrebnejšie a naliehavejšie.   

Foto: Miro Klimek