V mene Kristovom prosíme každú rodinu a každého farníka:

„Neodmietni toto pozvanie!“

Keď si myslíš, že nemáš dôvod zúčastniť sa svätých misií, lebo napr. nemôžeš pristupovať k sviatosti zmierenia, aj tak neváhaj a príď. I pre Teba je miesto v Cirkvi – i Ty do nej patríš. Ak máš prekážky k pristupovaniu k sviatosti zmierenia, môžeš sa zúčastniť duchovného rozhovoru a popremýšľať nad tým, ako prehĺbiť, či napraviť svoj vzťah s Bohom.

„…aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. (Jn 17, 23)

Nedeľa - 4. 9. 2022

06:00 – sv. omša s misijnou kázňouBoh ma miluje a hľadá ma.“
07:00 – sv. omša s misijnou kázňouBoh ma miluje a hľadá ma.“
09:00 – sv. omša s misijnou kázňouBoh ma miluje a hľadá ma.“ (pre rodiny a deti)
11:00 – sv. omša s misijnou kázňouBoh ma miluje a hľadá ma.“
18:00 – sv. omša s misijnou kázňouBoh ma miluje a hľadá ma.“
14:30 – Stavovská prednáška pre mužov: „Poslanie muža v rodine, vo svete a v Cirkvi.“ 
15:30 – Stavovská prednáška pre ženy:
„Poslanie ženy v rodine, vo svete a v Cirkvi.“   

Pondelok - 5. 9. 2022

06:00 – sv. omša s misijnou kázňou „Hriech človeka a jeho spása v Ježišovi Kristovi.“
Po svätej omši prednáška k téme.
15:00 – vyloženie Sviatosti Oltárnej a modlitba korunky Božieho milosrdenstva

17:45 – video-prezentácia k misijnej téme
18:00 sv. omša s misijnou kázňou „Hriech človeka a jeho spása v Ježišovi Kristovi.“
Po svätej omši kajúca pobožnosť.

Utorok - 6. 9. 2022

09:00 – sv. omša s misijnou kázňou „Odpustenieodpustiť a prijať odpustenie.“
Po svätej omši prednáška k téme.
Po prednáške stretnutie seniorov v stacionári pastoračného centra.
15:00 – vyloženie Sviatosti Oltárnej a modlitba korunky Božieho milosrdenstva

17:45 – video-prezentácia k misijnej téme
18:00 – sv. omša s misijnou kázňou „Odpustenieodpustiť a prijať odpustenie.“
Po svätej omši beseda s misionármi.

Streda - 7. 9. 2022

06:00 – sv. omša s misijnou kázňou „Krst, Viera, Cirkev.“
Po svätej omši prednáška k téme.
15:00 – vyloženie Sviatosti Oltárnej a modlitba korunky Božieho   milosrdenstva

17:45 – video-prezentácia k misijnej téme
18:00 sv. omša s misijnou kázňou „Krst, Viera, Cirkev.“
Pri svätej omši obnova krstných sľubov a po nej Nikodémova noc.

Štvrtok - 8. 9. 2022

09:00 – sv. omša s misijnou kázňou „Eucharistia“
Po svätej omši prednáška k téme.
15:00 – vyloženie Sviatosti Oltárnej a modlitba korunky Božieho   milosrdenstva

17:45 – video-prezentácia k misijnej téme
18:00 sv. omša s misijnou kázňou „Eucharistia“  
Po sv. omši adorácia a po nej požehnanie chleba.

Piatok - 9. 9. 2022

06:00 – sv. omša s misijnou kázňou „Hľadajme slávu v kríži nášho Pána Ježiša Krista.“
Po svätej omši prednáška k téme.
16:30 – vyloženie Sviatosti Oltárnej a modlitba korunky Božieho milosrdenstva

17:45 – video-prezentácia k misijnej téme
18:00 sv. omša s misijnou kázňou „Hľadajme slávu v kríži nášho Pána Ježiša  Krista.“
Pri svätej omši pomazanie chorých a po nej poklona pred krížom.

Sobota - 10. 9. 2022

07:00 – sv. omša s misijnou kázňouZmysel a poslanie rodiny.“
Po svätej omši je prednáška k téme.
10:00 – stretnutie s deťmi 
17:45 – video-prezentácia k misijnej téme
18:00 sv. omša s misijnou kázňouZmysel a poslanie rodiny.“
Pri svätej omši obnova manželských sľubov a po nej stretnutie s mládežou. 

Nedeľa - 11.9. 2022

06:00 – sv. omša s misijnou kázňouBoh ma miluje a hľadá ma.“
08:00 – sv. omša s misijnou kázňouBoh ma miluje a hľadá ma.“
Po tejto svätej omši bude požehnanie misijného kríža.

10:00 slávnostná sv. omša na námestí pred konkatedrálou pre všetky farnosti
Hlavný celebrant: Mons. Marek Forgáč, pomocný košický biskup.

18:00 – sv. omša

Spovedanie

Každý deň po korunke Božieho milosrdenstva

Šalgovík

Nedeľa - 4.9. 2022

08:00 – sv. omša s misijnou kázňouBoh ma miluje a hľadá ma.“

Streda - 7. 9. 2022

15:00 – vyloženie Sviatosti Oltárnej a modlitba korunky Božieho milosrdenstva
17:45 – video-prezentácia k misijnej téme
18:00 sv. omša s misijnou kázňou „Odpustenie odpustiť a prijať odpustenie.“
Po sv. omši je  beseda s misionármi – misie a misijné poslanie Cirkvi.

Piatok - 9. 9. 2022

15:00 – vyloženie Sviatosti Oltárnej a modlitba korunky Božieho milosrdenstva
17:45 – video-prezentácia k misijnej téme
18:00 sv. omša s misijnou kázňou „Hľadajme slávu v kríži nášho Pána Ježiša Krista.“
Pri sv. omši bude pomazanie chorých a po nej poklona pred krížom.

Nedeľa - 11. 9. 2022

08:00 – sv. omša s misijnou kázňou

Spovedanie

Každý deň po korunke Božieho milosrdenstva

SPOLOČNÝ PROGRAM V PREŠOVE

PROGRAM ĽUDOVÝCH MISIÍ VO FARNOSTI KRISTA KRÁĽA