Vážení rodičia,
keďže sa slávnosť 1. svätého prijímania nemohla uskutočniť v mesiaci máj,
rozhodli sme sa ju predbežne presunúť na mesiac september. Septembrové nedele navrhujeme v nádeji, že sa život vráti do normálnych koľají a slávnosť 1 sv. prijímania už budú môcť deti absolvovať spolu so svojimi rodinami bez súčasných obmedzení. Podľa terajších opatrení by totiž na jednej slávnosti mohlo byť v kostole podľa jeho kapacity prítomných maximálne 20 detí – jedno dieťa by mohlo byť v chráme sprevádzané dvoma rodičmi a krstnými rodičmi. Ostatní členovia rodiny – súrodenci, starí rodičia, príbuzní – by museli ostať pred kostolom. Slávnostný charakter 1. sv. prijímania by umenšovali aj povinné odstupy detí v laviciach, rúška, podávanie eucharistie na ruku, obmedzenie spevu či odporúčanie jednoduchého priebehu liturgie.


Aj z týchto dôvodov sa mnohé farnosti rozhodli pre septembrovú slávnosť.
Prípadná zmena na skorší termín, napr. jún-júl by prichádzala do úvahy len vtedy, ak by došlo k radikálnemu uvoľneniu doterajších obmedzení a rodičia by jednotne súhlasili s touto zmenou. Na organizačnú prípravu slávnosti spojenej s nácvikom detí by v takom prípade bolo potrebné vyčleniť 1-2 týždne. Keďže všetko nasvedčuje tomu, že súčasné obmedzenia budú pretrvávať aj v mesiaci jún, najreálnejšou možnosťou sa zatiaľ javí presun slávnosti na mesiac september.

V prípade priaznivej epidemiologickej situácie by tak v septembri pripadali do úvahy tieto termíny:
20.9. – ZŠ Šrobárová
27.9. – ZŠ Sibírska, Májové námestie, Bernolákova