Drahí bratia a sestry,

prežívame zvláštny čas, ktorého zvládanie nás často stojí veľa fyzických, psychických a duchovných síl. Najnovšie opatrenia v snahe chrániť vlastné zdravie, ale ja zdravie iných, nás opäť nechávajú zatvorených doma. Aj v týchto časoch sme s Vami a myslíme na Vás. Ako ponuku Vám dávame možnosť pozrieť sa do svojho vnútra a „poupratovať“ tam. Preto Vám chceme sprístupniť prednášky z tohto leta na tému: „Psychológia odpustenia a zmierenia“. Ak by niektoré témy z cyklu týchto prednášok vo Vás zarezonovali, resp. by ste sa chceli niečo dodatočne spýtať tak Vaše postrehy resp. otázky môžete zaslať mailom na adresu: knazi.sekcov@gmail.com

Modlíme sa za Vás,
Vaši kňazi

Zoznam prednášok: 
1. prednáška -> Odpustenie
2. prednáška -> Oni a My
3. prednáška ->  Odpustiť sebe a blízkym
4. prednáška -> Odpustenie ako cesta, ktorá je terapiou
5. prednáška -> Pravá konverzia a tí iní