termín zájazdu:     09.03. – 16.03.2024

Cena: 860,00 €

Program zájazdu:

1.deň: odlet z Košíc do Tel Avivu, transfer do Betlehema,ubytovanie v hoteli, večera a nocľah.

2.deň: Po raňajkách presun autobusom do Jeruzalema: prehliadka Olivovej hory: Betfage, Pater Noster – kostol Otče náš, Dominus flevit, Getsemanská záhrada, Krížová cesta, Bazilika božieho hrobu, večera a nocľah v Betleheme

3.deň: Po raňajkách presun autobusom do Haify, prehliadka kostola Stella Maris,obnova manželských sľubov v Káne Galilejskej, Nazaret:  prehliadka Baziliky Zvestovania a Kostola sv. Jozefa, večera a nocľah v Nazarete.

4. deň: Po raňajkách Hora Tábor, presun autobusom do okolia Genezaretského jazera, obed v reštaurácii pri jazere – ryba sv. Petra, po obede prehliadka hory Blahoslavenstiev, Tabgha, Kafarnaum, večera a nocľah v Betleheme.

5. deň: Po raňajkách Betánia, prechod údolím Wadi Qelt do Jericha, miesto krstu – obnova krstných sľubov, kúpanie sa v Mŕtvom mori, večera a  nocľah v Betleheme

6. deň: Po raňajkách návšteva  Ein Karem – rodisko Jána Krstiteľa, prehliadka Jeruzalema: Múr nárekov, Hora Sion: Večeradlo, hrob Dávida, bazilika Usnutia Panny Márie, večera a nocľah v Betleheme

7. deň: Po raňajkách prehliadka Betlehema: Bazilika narodenia Pána, Mliečna jaskyňa, návšteva Poľa pastierov, večera a nocľah v Betleheme

8. deň: raňajky, transfer na letisko k odletu, odlet do Košíc

Pútnicky zájazd je spojený s každodennou svätou omšou.

Sprievodca zájazdu si vyhradzuje právo na zmenu programu!

Cena zahŕňa: letenka Košice – Tel Aviv – Košice, letiskový poplatok,  palivový príplatok, klimatizovaný autobus v Izraeli, 7 x ubytovanie v 2 a 3 – lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením v 3* hoteli,  polpenzia formou švédskych stolov, sprievodca zájazdu, poistenie proti insolventnosti

Cena nezahŕňa: komplexné cestovné poistenie A2 EXCLUSIVE (100%-né krytie storna zájazdu a COVID-19)vo výške 36 EUR, obslužné + taxi na Horu Tábor + vstupy + audiosystém = 180 USD/platí sa u sprievodcu po prílete do Izraela/.

Možnosť prihlásiť sa a bližšie informácie Vám poskytneme v sakrestii farského kostola alebo v kancelárii farského úradu do 14.9.