V stredu 03.08.2022 viedli naše kroky k Ružencovej Panne Márii do Obišoviec. Aj napriek tomu, že sme putovali rôznymi spôsobmi, po tom, ako sme všetci prišli do cieľa, sme sa spoločne zjednotili pri slávení eucharistie v diecéznej svätyni. Po duchovnom občerstvení bol našou ďalšou zastávkou neďaleký Obišovský hrad. Cestou naň nám pán diakon Dávid porozprával niečo o histórii Obišoviec a o obraze Panny Márie, ktorý sa tam nachádza. Krátku prechádzku sme zavŕšili pod samotným hradom, kde sme si oddýchli a posilnili sa na cestu domov.