Srdečne Vás pozývame do nášho Farského kostola Krista Kráľa na rorátne sv. omše.