V stredu 6. septembra 2023 sme na začiatok školského roka slávili Veni Sancte spojené s požehnávaním aktoviek.

V deň výročia posviacky našej katedrály sa Kostol Krista Kráľa naplnil množstvom školákov a školáčok na prvú detskú svätú omšu v novom školskom roku 2023/2024. Každé dieťa bolo pozvané položiť svoju aktovku pod oltár, a tak symbolicky odovzdať svoju celoročnú námahu do rúk Pánovi.

Veni Sancte začalo vzývaním Ducha Svätého a modlitbou na začiatku školského roka, potom pokračovalo svätou omšou. Otec Michal vo svojej homílii povzbudil deti k svedomitému plneniu povinností v novom školskom roku a nabádal ich, aby pri štúdiu nezabúdali ani na svoju dušu. Hovoril najmä o veľkej potrebe častého prijímania Eucharistie. „Pán nechce, aby sme ho po prvom svätom prijímaní znova prijali až na birmovke,“ apeloval na veriacich.

Po homílii nasledovalo samotné požehnávanie aktoviek. Modlitbu kňaza doplnilo pokropenie detí i aktoviek svätenou vodou, o ktoré sa s radosťou postaral pán diakon Šimon.

Svätú omšu spolu s kantorkou sprevádzal detský zbor Sekčováčik. Po skončení slávenia prebehol zápis detí na prípravu na prvé sväté prijímanie. Desiatky detí tak koncom školského roka začnú živiť svoju dušu Eucharistiou, k čomu ich pán kaplán pozýval vo svojej homílii.

Detské sväté omše sú v našom farskom kostole každú stredu o 18.00. Pozvané sú všetky deti, nie len tie prvoprijímajúce. V nedele o 9.00 sa zasa slávi svätá omša pre rodiny s deťmi. Farnosť v rámci pastorácie detí organizuje aj ďalšie aktivity, o ktorých vždy v predstihu informuje v nedeľných oznamoch.

Fotky a text – Peter Haľko

« z 2 »