Príjemné jesenné počasie prinútilo deti a rodiny našej farnosti k tomu, aby po roku otestovali, či ich šarkany stále fungujú, a tak sa množstvo z nich zúčastnilo na farskej Šarkaniáde, ktorá sa konala v sobotu 21.10. v doobedňajších hodinách. Šarkaniádu sme odštartovali už pri kostole spoločnou modlitbou, po ktorej sme sa všetci vybrali na kopec pod Šalgovíkom. A keďže nám počasie prialo, netrvalo dlho a nad sídliskom sa vznášalo množstvo väčších i menších šarkanov rôznych tvarov a farieb. No po chvíli sa viacerí presvedčili, že púšťanie šarkana sa môže veľmi rýchlo vymknúť spod kontroly, a tak sa na nejaký čas púšťanie šarkanov zmenilo na náročnú misiu vymotávania zo stromov. Ani to však nezabránilo tomu, aby si deti spoločne strávené chvíle užili a poriadne sa počas Šarkaniády zabavili.