Sv. omše budú ako v nedeľu (6.00; 7.00; 9.00; 11.00; 18.00) Kancelária bude zatvorená.