Sväté omše na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 15.9.2021:

Farský kostol: 6.00; 7.00; 9.00; 11.00; 18.00

Opál: 11.45

Šalgovík: 9.00