Na slávnosť sv. Cyrila a Metoda (5.7.2022), budu sv. omše:

Farský kostol : 6.00, 7.00, 9.00, 11.00 a 18.00

Šalgovík: 8.00

Opál: 11.45