V piatok 19.3.2021 slávnosť sv. Jozefa o 17.30 budeme vysielať prenos krížovej cesty a sv. omše z Kostola Krista Kráľa. Prenos spustíme o 17.25 hod.

Za akékoľvek technické zlyhania sa ospravedlňujeme 🙂

Ak by bol nefunkčný link kliknite => TU

Odoberajte náš youtube kanál FARNOSTI KRISTA KRÁĽA, aby vám neušiel žiaden živý prenos.

Prosba k svätému Jozefovi o ochranu

K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach, a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval.

Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie Dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach.

Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu.

Pomáhaj nám z neba, mocná náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti, a tak, ako si Dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivestvom a nás všetkých prijmi do svejej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen