Slávnosť všetkých svätých – utorok 1.11.2022 – prikázaný sviatok Sv. omše ako v nedeľu – 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 18:00. Spoločná pobožnosť na cintoríne (na kopci) bude o 14:30. Šalgovík 8.00