Snúbencom, ktorých čaká sobáš tohto roku a nemajú absolvovanú predmanželskú prípravu ponúkame prvé stretnutie v rámci sobášnych náuk vo štvrtok večer o 19.00 v kostole.