Pondelok – Piatok: 6.00; 9.00; 17.00; 18.00

Sobota: 7.00; 17.00; 18.00

Nedeľa: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 11.00; 15.00 ;16.00; 18.00

Kostol (hlavný vchod) bude otvorený 10 minút pred sv. omšou. Ak je omša slúžená na Váš úmysel, príďte k službe pred kostolom čo najskôr.

Maximálna kapacita kostola je 50 ľudí.

Mimoriadne  vysluhovanie sviatosti zmierenia

Pri vchode do farskej budovy

Pondelok – Piatok :

Platí všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Zjednotiť sa môžeme prostredníctvom médií.