Sväté omše

Farský kostol - Krista Kráľa

Pondelok: 6.00 a 18.00
Utorok: 9.00 a 18.00
Streda: 6.00 a 18.00 (detská sv. omša)
Štvrtok: 9.00 a 18.00
Piatok: 6.00 a 18.00 (mládežnícka sv. omša) 
Sobota: 7.00 a 18.00
Nedeľa: 6.00, 7.00, 9.00, 11.00 , 18.00

Sviatosť zmierenia: spovedať budeme v dvoch bočných predsieňach kostola. Vstup a čakanie na spoveď bude vonku, následne na sv. omšu môžete ísť len cez hlavný vchod. Na sv. spoveď prichádzame pripravení a sme struční. Pondelok až piatok 17.30; Utorok a štvrtok 8.3

Kostol sv. Františka Xaverského - Šalgovík

Piatok: 18.00 (detská sv. omša)
Nedeľa: 9.00            

Chrám Povýšenia svätého Kríža - Opál

Nedeľa: 11.45