Sväté omše

Farský kostol - Krista Kráľa

Pondelok: 6.00 a 18.00
Utorok: 9.00 a 18.00
Streda: 6.00 a 18.00 (naživo pre deti)
Štvrtok: 9.00 a 18.00
Piatok: 6.00 a 18.00
Sobota: 7.00 a 18.00
Nedeľa: 6.00, 7.00, 9.00, 11.00 (naživo), 15.00 (zvlášť pre seniorov), 18.00

Počet návštevníkov kostola v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2.
Kapacita kostola je max. 100 ľudí

Sviatosť zmierenia: spovedať budeme v dvoch bočných predsieňach kostola. Vstup a čakanie na spoveď bude vonku, následne na sv. omšu môžete ísť len cez hlavný vchod. Na sv. spoveď prichádzame pripravení a sme struční. Pondelok až piatok 17.30; Utorok a štvrtok 8.30.

Kostol sv. Františka Xaverského - Šalgovík

Streda: 18.00
Piatok: 18.00
Nedeľa: 8.00 a 9.00

Počet návštevníkov kostola v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2.
Kapacita kostola je max. 25 ľudí             

Chrám Povýšenia svätého Kríža - Opál

Nedeľa: 11.45

Počet návštevníkov kostola v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2.
Kapacita chrámu je max. 60 ľudí