Sväté omše

Farský kostol - Krista Kráľa

Pondelok: 6.00 a 18.00
Utorok: 9.00 a 18.00
Streda: 6.00 a 18.00 (detská sv. omša)
Štvrtok: 9.00 a 18.00
Piatok: 6.00 a 18.00 (mládežnícka sv. omša) 
Sobota: 7.00 a 18.00
Nedeľa: 6.00, 7.00, 9.00 (pre rodiny), 11.00, 18.00

Kostol sv. Františka Xaverského - Šalgovík

Streda: 18.00 
Piatok
: 18.00
Nedeľa: 9.00